אברהים היה חבר פעיל במחתרת לח”י משנת 1943 ועד 1948. השתתף בפעולות אשר סיכנו את חייו. אברהים סייע לגאולה כהן בבריחתה מבית החולים לאחר מעצרה.  לאחר מכן, נעצר, עבר עינויים והיה אסור בבית סוהר במשך כשנה וחצי.