שיתוף

סמל לח״י חדש

 • בית
 • >
 • סמל לח״י חדש
מאת: בן עמי (חסין) אליעזר - ״יחזקאל״

כיצד נולד סמל לח"י? 

 • רעיון הסמל נולד בחטיבה הלוחמת ש לח"י בירושלים בפיקודו של יהושעזטלר – "הפלח" במחצית הראשונה של שנת 1948 עוד בטרם הוכרזההמדינה עלידי דוד בן גוריון. מאחר ותוכנית החלוקה שנתגבשה, קבעהכי ירושלים תהיה מחוץ לתחום המיועד למדינה היהודית, החליטו זטלרוחבריו כי צריך למצוא סמל שיסמל את ייחודה של ירושלים ומחויבותנואליה. כתוצאה מכך, בחרנו בסיסמה "אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני"אשר נכתבה מתחת לסמל  שבועת הצדעה ביד ימין קפוצה למחצה ורקשתי אצבעות מורמות כלפי מעלה (אצבעות מורה ואמה).
   
 • בחודש מרץ 1948, כחודש לאחר ששוחררתי מהכלא המרכזי בירושלים,ב– 9.2.1948, זומנתי לפגישה של אנשי לח"י, שהתקיימה ברמת גן,במשרדו של דוד גוטליב – "עמיחי", מפקד הפעולות בירושלים וסגנו שלזטלר. "עמיחי" ירד לשפלה על מנת לארגן את הסיוע לירושלים. במהלךפגישתנו אמר לי "עמיחי": "לייזר! אולי תצייר לנו את הסמל שלנובירושלים?" שאלתיו: "מה זה בדיוק?" "עמיחי" הדגים לי את ההצבעהביד ימין עם שתי האצבעות המורמות ומוסיף בדבריו כי למטה צרכיםלהופיע, בקשת או בקו ישר, המילים: "אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני".בו במקום ציירתי את היד המצביעה והוספתי את הכתוב למטה כמתוארלהלן.
   
 • באוגוסט 1949, כשעבדתי בתור מנהל עבודה בנחל הפוקרה, ליד מעלהעקרבים, בדרך הישנה לאילת, פנה אלי חבר לח"י צבי שהמי(פינקלשטיין) – "דני הזקן", מפקד המחנה של אותו האזור שבו סללנו אתהכביש לאילת, בפיקוד דרום, תחת אחריותו של חיל ההנדסה, באומרו: "ליזר! צייר לנו את הסמל מירושלים". נעניתי לבקשתו ובמשך יומייםציירתי את הסמל הנ"ל על קיר תומך של הסיבוב השלישי מלמעלהבמעלה העקרבים. גובהו היה כ-5 מטר ורוחבו כ-8 מטר.
   
 • כעבור שנים נודע לי כי עדינה, שהייתה האחראית על עבודת העמותה,הציעה לבחור את הסמל הנ"ל כסמל של לח"י עבור דגל לעמותהלאירועים ולהופעות.
  חבר לח"י קריאל גרדוש – "דוש" צייר אף הוא את הסמל הנ"ל בביתהמעצר ביפו (ליד השעון המפורסם) לאחר שנאסר עם חברי לח"יבעקבות חיסולו של הרוזן ברנדוט ב-17 לספטמבר 19488.
יוני 2023
יום ראשוןיום שנייום שלישייום רביעייום חמישייום שישישבת
28
29
30
31
1
2
סיור בתל אביב: "עיר הביון"
3
4
5
6
7
8
9
סיור בפלורנטין ומוזיאון לח"י
10
11
12
13
14
15
16
סיור "איה הנער?" – פרשת אלכסנדר רובוביץ' ופעילות המחתרות בירושלים
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1

הצטרפו לרשימת התפוצה