שיתוף

ווילנה , 23.3.40

מרלין היקר,

מזמן צאתך את צרפת לא קיבלתי ממך עדין כל ידיעה. כתבתי לך לפני שבועות מספר ואני מקווה, שקיבלת את מכתבי. שאלתי כבר את כל הידידים בכל קצוי=אירופה, אם קבלו ממך ידיעה כל=שהיא, אבל כולם עונים, שטרם נתקבל דבר. אני זוקף את הדבר על חשבון סדרי-הדואר הפרומים לרגלי המלחמה ואני מנסה הפעם לכתוב ע”י ה”ינקי קליפר”. מספרים שמכתבים כאלה מגיעים לאמריקה תוך 10 ימים בערך. אם נכון הדבר, השתמש גם אתה באמצעות זו.

וודאי מענינות אותך קצת חדשות. הנה הן: קלראמן, שופמן, מובשוביץ’, וד”ר קיסֶל עזבו כבר את ליטא ועלו ארצה. הם הקיפו כמובן את אירופה, כי דרך אחרת אינה לפי=שעה. עד סוף החודש כנראה יגיעו ארצה. – מהגברת סטרסמן קבלתי עד=כה מכתבים לפעמים קרובות מאד. היו לה קושיים בקבלת הויזה הא”י, כי בזמן האחרון הופיעה הוספה לחוק=ההגירה הא”י, האוסר את הכניסה ארצה ליהודים, שעזבו את שטחי=הכיבוש לאחר ה-30 בספטמבר. במכתבה האחרון היא כותבת לי, – שהיא מתגברת על הקושי הזה ושהענין שלה כבר נמצא בידים בטוחות. אני חושב שבינתים קבלה את הוויזה ועלתה על האניה. – עם ד”ר הנריק אני עומד בחליפת מברקים (היות ומכתבים או שאינם מגיעים בכלל או שמגיעים כעבור חודשים מיום השלחם). במברק האחרון הוא כותב לי (קיבלתיו אתמול) “כפי הנראה נסיעה מערבה. סיכויים אחרים, במקרה של רשות=כניסה למקום אחר. הברק את דעתך”. מתוך המברק הזה אני למד א. שכפי הנראה הוא יהיה חפשי בזמן הקרוב ב. שהוא מביא בחשבון אפשרות של שיבה למקום=מגוריו הקודם, בקוותו כי יוכל לצאת משם כפי שיצאו אשתו וילדיו ג. שאילו היו מקבלים בעדו רשיון=כניסה למקום אחר, היה יכול לבוא לשם. – קודם כל עניתי לו, שלא יהין בשום אופן לחזור למקום מגוריו הקודם. אני בטוח שמוכנה בשבילו שם פורענות חדש. התחלתי להשתדל לקבל בשבילו רשות=כניסה הנה ואני מקווה, שאצליח. אני רוצה לקבל אישור מהמשרד הא”י, שמוכן בשבילו רשיון=עליה. על=יסוד אישור כזה, ביחד עם ערבון של כמה אלפים, אני חושב שיסכימו לתת לו רשיון=כניסה. במקרה זה הוא יוכל באמת לנסוע בזמן הקרוב לאשתו וילדיו.

אשר לי, הרי גורלי כגורל כל הפליטים. אנו מחכים עכשו לשדאל החדש. משערים שתתקבל מכסה הגונה של סרטיפיקטים ואני חושב, שמאחד מהם אהנה גם אנוכי. שאלה אחרת היא שאלת=הדרך. אם נצטרך גם להבא להקיף את אירופה כולה באווירון עד שנגיע לאיטליה, אינני יכול לחלום לגמרי על נסיעה כזו, הוצאות=הדרך הדרושות הן לגנדריות. אולם בזמן האחרון התחילו להתהלך שמועות, שגרמניה מסכימה לתת וויזות=טרנזיט לפליטי=פולין, העולים ארצה. אם השמועה הזו תתאמת, יהיה טוב מאד. הוצאות הדרך יורדות במקרה זה עד כדי שליש של הסכום שדרוש עכשו, ואני מקווה שאקבל באיזה שהוא מקום את הכסף הזה. בשבועות הקרובים יתבררו הענינים די=צרכם וכמובן, שעוד אכתוב לך לפני שאכנס לרכבת…

מאברשה קבלתי מכתב לפני שבועות אחדים. אולי כבר ידוע לך: ברונקה עלתה ארצה באופן בלתי=חוקי. אולם למחרת הגיעה לשם הלשינו עליה והיא נאסרה. ישבה כמה שבועות בבית=הסוהר ולבסוף התקיים המשפט: נידונה ל=3 שבועות מאסר, לפני ימים מספר. כתב לי גם מקס (גם הוא נמצא זה שבועות אחדים בטריסט) שהיא כנראה תחזור אל אברשה.

מגב’ שִילִיט לא היתה לי עד כה כל תשובה על שלוש גלויותי. אם אדע דבר מה, לא אאחר להודיעך. – לעומת זאת, קבלתי תשובה מאדון אהרנסון היות ולא מסרתי לו את כתבתו של אחיו בפריז. העברתי את המכתב לבידרמן וביקשתי שיחפש אותו למסר לו.

על המצב באירופה כנראה ידוע לך. פרשת פינלנד נגמרה לפי=שעה. אנגליה החמיצה את השעה ולא הפיקה מזה את התועלת הדרושה. גם הפעם, כרגיל, היא בגדה בידידה והשאירה אותו לנפשו. כזה הוא הרושם במדינות הניטראליות. לאחר לקח פינלנד, לא תזדרז, כנראה, שום מדינה ניטראלית לצאת נגד אויביה של אנגליה זו ולחכות לעזרתה המסופקת. עמדתה של גרמניה נתחזקה ע”י כך והפרסטיז’ה שלה עלתה. מעתה יהיה קשה מאד למדינות=ההסכמה ליצור שוב מצב כזה, שלא ניצלו אותו עד כה. המלחמה תהיה, אפוא, כנראה ממושכת מאד, אם רודפי=השלום (ארצות-הברית, מוסוליני, האפיפיור) לא ישיגו בינתם את מבוקשם ולא יושיבו את היריבים ע”י השלחן העגול. אם אנגליה וצרפת תסכמנה לתיווך הזה, צפויה להן – דומני – הסכנה הגדולה ביותר בתולדותיהן. תרדנה סוף=סוף למדרגה של מדינות שניות. יש רק תקווה, שהאינסטינקט הבריא של העם הצרפתי ימנע אותם מעשות זאת.  – אשר לענינים שלנו – הגשמת הרעיון תלויה בקונסטלציה המדינית שתווצר במשך הזמן. לפי דעתי קיימים גורמים חזקים, שהיינו יכולים להשתמש בהם ולהכנס כְּמְשַחק חשוב במשחקי הכוחות של ימינו. אינני יודע מה שנעשה בכיוון זה. אני מקווה שהידידים רואים את פני=הדברים כמוני ועושים מה שנחוץ במיטב כוחותיהם. אהיה מאושר, אם במשך הזמן אוכל גם אנוכי להקדיש מכוחותי הדלים בשביל עניננו. – אני בטוח, שאתה אינך יושב שם בחיבוק=ידים. גזירת=הקרקע כנראה מצאה הד בדעת=הקהל אצלכם. אם כי מבחינת השקפתנו אין לה ערך ממשי, בכל זאת אפשר לעשותה לנקודת=מוצא להסברה תקיפה. – כתוב לי במה אתה עוסק? מה אתה עושה כל הימים? היש לך מכרים חשובים? האם יש שם בדרך=כלל קרקע לפעולה ולהסברה? מה עושה הזקן? הוויתר כבר על רעיון הגדודים האומלל בחזית המערב? מה עושה הנציב “שלי”? הנפגש אתה אתו? מי מהידידים נמצא יחד אתך מלבד בן=מנחם? אגב, דרישת=שלום חמה בשבילו. מסור גם לווקסמן. מה שלומו?

כתוב הרבה על רשמיך מאמריקה. איך תנאי החיים שם? הקיימת בארץ=הביזנס פרובלמטיקה כל=שהיא מלבד ה”ביזנס”? (בעקר אצל היהודים). מהו הקשר המהיר ביותר עם אירופה והשתדל לכתוב לפעמים קרובות.

דרישת=שלום חמה מפרידה, מאמפר, מליזרוביץ’, מבויקו (עובדי ד”ט) ובכלל מכל המכרים.

כתוב מיד והרבה.

בידידות נאמנה

שלך נתן

יוני 2024
יום ראשוןיום שנייום שלישייום רביעייום חמישייום שישישבת
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
החוויה המשולבת: סיור בפלורנטין, מוזיאון לח”י והצגה “שלוש יריות במזרחי ב'”
19
20
21
22
23
24
25
טקס זיכרון לציון 78 שנה להתקפה על בתי המלאכה של הרכבת במפרץ חיפה
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6

הצטרפו לרשימת התפוצה

האם מכיר / קשור לחבר לח"י?