שיתוף

ערכו: חנה ערמוני - "שרה" ושרגא לביא - "שלמה"

 

תאריך הארועפ ר ו ט ג ז ר ד י ןהערות
15.7.1941אליהו עמיקם (קשאק) - 5 שנות מאסר
12.1.1942מיכאל בן יוסף (דומשביצקי) - 10 שנות מאסר
3.2.1942יהושע זטלר - 15 שנות מאסר
25.2.1942יהושע ישראלי (בקר) - נידון למוותהוחלף למאסר עולם
25.2.1942ניסים ראובן - 14 שנות מאסר
27.4.1942משה סבוראי - מאסר עולםהופחת ל- 10 שנים
27.4.1942יעקב אליאב (לבשטיין)- מאסר עולםהופחת ל - 10 שנים
9.8.1942משה בר גיורא (דופיין)- 10 שנות מאסרהופחת ל – 7 שנים
9.8.1942ישראל תבואה - 10 שנות מאסרהופחת ל - 7 שנים
9.2.1944אליעזר בן עמי - 6 שנות מאסר
20.4.1944נחמה סרולביץ - 4 שנות מאסר-
29.5.1944צבי תבורי (בליטשטיין) - 7 שנות מאסר
13.6.1944דוד המאירי בגין- 12 שנות מאסר
19.6.1944חיסיה שפירא (ראובני)- 4 שנות מאסר
20.6.1944אנשל שפילמן - 10 שנות מאסר
27.6.1944מתתיהו שמואלביץ - נידון למוותהוחלף למאסר עולם
10.1.1945אליהו חכים - נידון למוותעלה לגרדום 22.3.1945
10.1.1945אליהו בית צורי– נידון למוותעלה לגרדום 22.3.1945
27.5.1946פטר מרטוש (ב. דורם)– 6 שנות מאסר
3.6.1946יהודה פדר (בר גיורא)- 6 שנות מאסר
3.6.1946ניסים ענבי - 4 שנות מאסר
3.6.1946צבי פריזנט - 3 שנות מאסר
6.6.1946גאולה כהן - 9 שנות מאסר
6.6.1946נתן מרפיש - 9 שנות מאסר
12.8.1946אפלבוים חיים - נידון למוותהוחלף למאסר עולם
12.8.1946בן הר אברהם (בכר) - נידון למוותהוחלף למאסר עולם
12.8.1946בקמן אסתר (גרינשטיין) - נידונה למאסר עולם
12.8.1946יהודית רבדל (יחזקאל) - נידונה למאסר עולם
12.8.1946מלכה הפנר (גרניביץ) - נידונה למאסר עולם
12.8.1946ורקשטל פרידה (ברלין) - נידונה למאסר עולם
12.8.1946שמשון וילנר - נידון למוותהוחלף למאסר עולם
12.8.1946פרחי כהן - נידון למוותהוחלף למאסר עולם
12.8.1946משה ערמוני (קסטנבוים) - נידון למוותהוחלף למאסר עולם
12.8.1946זאב שועלי (פוקס) - נידון למוותהוחלף למאסר עולם
12.8.1946יצחק מרקוביץ – נידון למוותהוחלף למאסר עולם
12.8.1946אשר רצון - נידון למוותהוחלף למאסר עולם
12.8.1946נסים גרשון - נידון למוותהוחלף למאסר עולם
12.8.1946יוסף אריה - נידון למוותהוחלף למאסר עולם
12.8.1946נחום מזרחי - נידון למוותהוחלף למאסר עולם
12.8.1946גבריאל ורקשטל - נידון למוותהוחלף למאסר עולם
12.8.1946יוסף דר - נידון למוותהוחלף למאסר עולם
12.8.1946יוסף דרורי (פרנקפורט) - נידון למוותהוחלף למאסר עולם
12.8.1946ידידיה טל (מיטרני)- נידון למוותהוחלף למאסר עולם
12.8.1946גרשון סלוטור - נידון למוותהוחלף למאסר עולם
12.8.1946שמעון סינוני - נידון למוותהוחלף למאסר עולם
12.8.1946ניסים פנסו - נידון למוותהוחלף למאסר עולם
28.8.1946יעקב אלקלעי - נידון למוותהוחלף למאסר עולם
17.3.1947משה ברזני - נידון למוותפוצץ עצמו 22.4.1947
17.3.1947מאיר פינשטיין – נידון למוות (איש אצ"ל)פוצץ עצמו 22.4.1947
11.9.1947בטי קנוט – 1 שנת מאסר בבלגיה
11.9.1947יעקב אליאב (לבשטיין) - 8 חודשי מאסר בבלגיה
1.11.1947מאיר גולן (דוידוביץ) - 10שנות מאסר
1.11.1947אברהם כהן - 10שנות מאסר
10.11.1947אליהו דהן - 20שנות מאסר
10.11.1947חיים אחישר (אקהייזר)- 20שנות מאסר
17.11.1947יורם שיאון (ירוחם קרובלניק)- מאסר עולם
17.11.1947מרדכי סופר - מאסר עולם
1.12.1947אברהם חמילבסקי (שרייבר) - מאסר עולם
1.12.1947יוסף שלם - מאסר עולם
1.12.1947רבקה אליאב (ליפנר) - מאסר עולם
11.12.1947יוסף זלוצ'בסקי - מאסר עולם
24.2.1948חיים בן ישראל (גולדמן) - 10שנות מאסר
דצמבר 2023
יום ראשוןיום שנייום שלישייום רביעייום חמישייום שישישבת
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
הצגה: שלוש יריות במזרחי ב' - 11:00
28
חוויה משולבת: סיור בפלורנטין ומוזיאון לח”י והצגה “שלוש יריות במזרחי ב'”
29
30
31
1
2
3
4
5
6

הצטרפו לרשימת התפוצה

האם מכיר / קשור לחבר לח"י?