Search
Close this search box.

שם: מיזלס יעקב

כינוי בלח״י: עוזי

תאריך לידה: ט' בתשרי תרפ"א, 21 באוגוסט 1920

תאריך פטירה: ד' בתשרי תשנ"ט, 24 בספטמבר 1998

יעקב בן טובה גיטל ומתתיהו נולד ביום ט’ בתשרי תרפ”א, 21 באוגוסט 1920 בעיר מונקץ’, צ’כוסלובקיה. למד בחדר ובבית ספר יסודי ולאחר מכן בגימנסיה “עדת ישראל”. בשנת 1923 עברה המשפחה לברלין, גרמניה, ובִשנת 1933, עם עליית הנאצים לשלטון, עקר עם משפחתו לפולין, שם למד שנתיים נוספות והיה חבר בתנועות הנוער עזרא ובית”ר.

בשנת 1935 החליטו הוריו לעזוב את פולין ולאחר נדודים על־פני ארצות אירופה, הגיעה המשפחה לארץ ישראל בשנת 1936. בשנת 1937 עבד יעקב בנתניה ובשנת 1938 התגייס לפלוגות בית”ר. אותה שנה הצטרף לארגון “השומרים” ונשלח לשמור בפרדסי יבנה ואשדוד בדרום. בשנת 1939 התגייס למשטרה בחיפה ולאחר מכן לשירות בתי־הסוֹהר. בבית־הסוהר בעכו פגש בקבוצה של 38 אסירי אצ”ל, שרבים מהם היו חבריו, וסייע להקל על מאסרם.

עם הפילוג באצ”ל, בשנת 1940, הצטרף אל אנשי יאיר, עזב את המשטרה ונכנס לפעילות שוטפת במחתרת. כינויו: עוזי ואילן.

בשנת 1946 נשלח למוסד לילדים של עיריית תל־אביב בהדר־רמתיים, שם הכיר את אשתו לעתיד, אהובה לבית גרליץ, אף היא חברה בלח”י, שנשלחה גם היא לשָם מטעם לח”י. מוסד זה שימש בסיס לפעילויות שונות של המחתרת, כולל אחסנת נשק.

באפריל 1947, לקראת ההכנות לפריצת כלא עכו, נשלח יעקב עם אהובה לערוך סיור בעיר עכו, אותה הכיר על בוריה מתקופת שירותו כשוטר. בהגיעם לעיר התברר, כי משפחת הרב מגריל, רב כלא עכו, אשר אמורה הייתה לאכסנם, עזבה את העיר בבהלה בשל מהומות. יעקב ואהובה הצליחו למלט נפשם בסיועם של שני ראשי כנופיה, אסירים לשעבר של יעקב, אשר זכרו לו את יחסו הטוב אליהם בשבתם בבית הסוהר. הם הגנו על הזוג מפני ההמון והעלו אותם בשלום על האוטובוס היוצא לחיפה. יעקב מילא תפקידים רבים בלח”י, מחסנאי נשק, פעיל במחלקת הפעולות ובמחלקה הטכנִית.

עם פירוקו של לח”י, התגייס עם שאר חבריו לצה”ל ושירת בגדוד 82 בחטיבה 8, בפיקודו של יצחק שדה. הוא השתתף בכל פעולות החטיבה, במבצע דני ושחרור הנגב, מיהוד במרכז ועד עוג’ה אל חפיר בגבול מצרים. הוא אף שירת כנהג אמבולנס וכן במפקדת החטיבה. השתחרר מצה”ל בשנת 1949. בשנים 1953–1956 למד בסמינר למורים במונטריאול.

יעקב עסק בשמירה, בעבודות מתכת ובחינוך. בשנת 1997 הוזמן על ידי משרד הביטחון לסייע בשחזור כלא עכו.

נשא לאִשה את אהובה גרליץ. לזוג שני בנים ובת ונכדים. תחביביו היו ספורט, טיולים וגננות.

יעקב נפטר ביום ד’ בתשרי תשנ”ט, 24 בספטמבר 1998, נטמן בהר המנוחות בירושלים בחלקת לח”י.

הדפסה

הצטרפו לרשימת התפוצה

האם מכיר / קשור לחבר לח"י?