Search
Close this search box.

שם: מזרחי רוברט

כינוי בלח״י: פול

תאריך לידה: י"ז בטבת תרפ"ו, 3 בינואר 1926

תאריך פטירה: ט"ז בתשרי תשפ"ד, 1 באוקטובר 2023

רוברט מזרחי נולד ביום 3 בינואר 1926 י”ז בטבת תרפ”ו בפריז למשפחה יהודית ספרדית שהגיעה מטורקיה לצרפת.

למד באוניברסיטת סורבון בפריז שם הפך לבן חסותו של ז’אן פול סארטר. רוברט היה הבולט בקרב הסטודנטים מן הסורבון שהצטרפו ללח”י.

יעקב אליאב, שהיה אחראי על סניף צרפת של לח”י, ואנשיו עשו מאמצים רבים על מנת לבצע פעולות מחתרתיות גם בלונדון, כדי להעביר את המלחמה גם לביתם של האנגלים. ב-7 במרץ 1947, יצא רוברט מזרחי פול ללונדון, שם החדיר פצצה במעיל נפץ למועדון הקולוניאלי שבמשרד המושבות. הפיצוץ הביא למותם של כמה אנשים ולפציעתם של אחרים וכן גרם להרס רב.

רוברט נאסר יחד עם ז’ק מרטינסקי ובלחץ הבריטים הועמדו שניהם למשפט בגין החזקת נשק. סארטר העיד במשפטם וטען כי מלחמתה של לח”י היא מלחמה לשחרורו של עם ישראל וכי פול הינו לוחם חרות.

רוברט היה פרופסור אמריטוס לפילוסופיה של אתיקה באוניברסיטת פנתיאון-סורבון (אוניברסיטת פריז הראשונה בסורבון). פרסם יצירות רבות על הפילוסוף היהודי הולנדי ברוך שפינוזה והקדיש את רוב עבודתו לשאלת האושר. הוא פרסם מאמרים שונים.

רוברט התגורר בפריז והיה נשוי לקולט.

נפטר בפריז ביום ט”ז בתשרי תשפ”ד, 1 באוקטובר 2023.

הדפסה

הצטרפו לרשימת התפוצה

האם מכיר / קשור לחבר לח"י?