Search
Close this search box.

שם: כהן יצחק

כינוי בלח״י: אמנון

תאריך לידה: י"א באב תרפ"ו, 22 ביולי 1926

תאריך פטירה: י"ד בניסן תשפ"ב, 15 באפריל 2022

יצחק כהן בן אליעזר נולד בארץ ישראל ביום י”א באב תרפ”ו, 22 ביולי 1926.

בשנת 1947 הצטרף לפעילות מחתרת לח”י בירושלים ומילא תפקיד של מודיע ביחדת המודיעין, היה טכנאי יצור מטעני מוקשים במסגרת היחידה הטכנית.

קיבל אות לח”י ואות על”ה.

יצחק נפטר ביום י”ד בניסן תשפ”ב, 15 באפריל 2022 והובא למנוחות בבית העלמין בהר המנוחות, ירושלים.

הדפסה

הצטרפו לרשימת התפוצה

האם מכיר / קשור לחבר לח"י?