Search
Close this search box.

שם: כהן (יוניוב) ציונה

כינוי בלח״י: נילי

תאריך לידה: 1925

תאריך פטירה: כ"ח בתשרי תשע"ז, 29 באוקטובר 2016

ציונה כהן, בת בנימין ומלכה יוניוב נולדה בשנת 1925.

ציונה הצטרפה בשנת 1946 למחתרת לח”י בתל אביב ופעלה במחלקת הגיוס.

עם קום המדינה התגייסה לצה”ל לחטיבה 8.

קיבלה אות לח”י.

ציונה היא אלמנתו של חלל לח”י וחלל מערכות ישראל, יוסף סוסו כהן “אמנון” שנפל בעת מילוי תפקידו ביום 1 בנובמבר 1956.

נפטרה ביום כ”ח בתשרי תשע”ז, 29 באוקטובר 2016 והובאה למנוחות בקריית שאול, תל אביב.

הדפסה

הצטרפו לרשימת התפוצה

האם מכיר / קשור לחבר לח"י?