יהושע, בנם של יעקב ובלומה, נולד בשנת 1922 בתל־אביב. האב, יהודי דתי, והאם, עלו שנה קודם־לכן מלטביה. בהיותו בן שש, עקרה המשפחה לכפר סבא. האב שמר, כעיקרון, על עבודה עברית. פרדסו היה אחד משני הפרדסים בכפר סבא, עבדו בו רק פועלים יהודים.
יהושע היה חבר "מכבי", למד בבית־ספר דתי ובתיכון "תחכמוני". בן 14 הצטרף ל"הגנה הלאומית". בן 15 – לארגון הצבאי הלאומי. בקיץ 1938, בימי המאורעות, השתתף בפעולת תגמול נגד ערבים. עם הפילוג באצ"ל, הצטרף ללח"י. אחרי רצח יאיר, היה בין היחידים בלח"י, שהצליחו לחמוק מידי הבריטים. בפרדסי כפר־סבא וחורשות רעננה ליכד את הלוחמים המעטים, שעדיין היו חופשיים. נרדף, ניזון מתפוזים ולחם, יזם, תיכנן ופיקד על סידרת פעולות נגד קציני המשטרה והבולשת הבריטים, ביניהם שהיו קשורים ברצח יאיר ולוחמים אחרים. המשטרה קבעה פרס של אלף לא"י עבור "ידיעות המובילות במישרין למאסרו". ב־8 באוגוסט 1944 פיקד על ההתנקשות בחיי הנציב הבריטי,
מק־מייכל.

יהושע נעצר ב־.1944 הוגלה ב־6 לדצמבר .1944 הוחזק במחנות: סמבל באריתריאה, קארתאגו בסודן, שוב באריתריאה ובגילגיל שבקניה. השתתף בבריחה הגדולה של 54 גולים מהמחנה באריתריאה. נתפס והוחזר למעצר. אחרי קום המדינה, שבת רעב במחנה קניה עם עוד ארבעה מחברי לח"י, בתביעה להחזירם מיד לארץ. יהושע הוחזר עם אחרוני הגולים ב־12 ביולי .1948
השתתף בהתנקשות בחיי הרוזן ברנדוט.
התגייס לצה"ל וסיים קורס קצינים. היה מראשוני שדה־בוקר, ב־.1952 עם הצטרפותוֹ של דוד בן־גוריון לקיבוץ, ב־1953, הופקד יהושע על שלומו, ובין השניים התפתחו יחסי קירבה וידידות. עבד בענפי המטע והנוי בקיבוץ. נודע בקשריו עם הבדואים בנגב. עסק בשיחזור עתיקות עבדת. שימש כמנהל אזורי בחפירות הארכיאולוגיות במצדה. אך במרכז פעילותו עמד בית־ספר שדה בשדה־בוקר. אחרי מלחמת ששת הימים, הקדיש חלק מזמנו להקמת בית־ספר שדה בכפר־עציון. היה בין 12 מדליקי המשואות על הר הרצל, ערב יום העצמאות תשמ"ג.
יהושע עזב את גבולות הארץ פעם אחת בלבד, כשערך מסע למחנות ההשמדה בפולין. לילדיו הסביר: "לעומת הגיבורים היהודים בתופת ההיא, כאין היא גבורת לוחמי המחתרת בשלטון הזר בארץ־ישראל". בשובו מ"שם", עשה לפיתוח תכניות להוראת השואה בבתי־הספר ולהגברת המודעות הציונית של ילידי הארץ.
יהושע נפטר ב־ג' באב תשמ"ו, .8.8.1986 אשתו, נחה לבית סרולוביץ', חברת לח"י גם היא, נפטרה שנה לפניו. ילדיהם: חמי (מנחם – על שם האח שנפל במלחמת השחרור) וראומה.