Search
Close this search box.

שם: יונגשטיין מנחם

כינוי בלח״י: יצחק

תאריך לידה: 1933

מנחם יונגשטיין בן מרים ומשה נולד בארץ ישראל בשנת 1933.

הצטרף למחתרת לח”י בשנת 1947 ברמת גן.

מנחם הוא אחיו של חבר לח”י שמואל יונגשטיין “אברהם”.

קיבל אות לח”י.

הדפסה

הצטרפו לרשימת התפוצה

האם מכיר / קשור לחבר לח"י?