תמונות מטקס האזכרה לשולמית ויצחק שמיר ז”ל

  

הצטרפו לרשימת התפוצה

האם מכיר / קשור לחבר לח"י?