Search
Close this search box.

שם: טובי (אביגד) ציונה

כינוי בלח״י: אביבה

תאריך לידה: 1930

ציונה טובי בת יפת נולדה בשנת 1930.

בשנת 1945 הצטרפה למחלקת פעולות של מחתרת לח”י תחת פיקודו של שמעון מזלי “גד”.

נישאה לחבר לח”י ציון טובי “עמיקם” אשר בזכות מכתב ששלחה לו ניצל ממוות. יחד עם חברים נוספים הופקד ציון לשמור על מחסן הנשק במחנה בירושלים, דקות אחדות לפני הפיצוץ, בו נהרגו חמישה לוחמים, הוא יצא לקרוא מכתב מחברתו ציונה שלימים הפכה לרעייתו וכך ניצל ממוות, אולם נפגע בראשו ובעין שמאל.

לאחר קום המדינה התגייסה לצה”ל והצטרפה לחטיבה 8.

לציונה וציון ארבעה ילדים ונכדים

קיבלה אות לח”י.

הדפסה

הצטרפו לרשימת התפוצה

האם מכיר / קשור לחבר לח"י?