Search
Close this search box.

שם: חממי צדוק

כינוי בלח״י: יואב

תאריך לידה: 1930

צדוק חממי בן חנה ושלום נולד בארץ ישראל בשנת 1930.

צדוק היה חבר פעיל במחתרת לח”י. ביום 30 ביולי 1946 צדוק נעצר והועבר למחנה ברפיח והוחזק במעצר כחודש ימים.

נישא ללאה לבית צדוק.

לאחר קום המדינה התגייס לצה”ל ולאחר מכן שירת במילואים עד לשנת 1975 והשתתף במערכות ישראל כולל מלחמת יום כיפור.

הדפסה

הצטרפו לרשימת התפוצה

האם מכיר / קשור לחבר לח"י?