Search
Close this search box.

שם: זלוטשבסקי צבי יצחק

כינוי בלח״י: אין כינוי

תאריך לידה: כ"ז באדר ב' תרע"ו, 1 באפריל 1916

תאריך פטירה: ג' בסיוון תשל"ז, 20 במאי 1977

צבי יצחק נולד ביום כ”ז באדר ב’ תרע”ו 1 באפריל 1916 בעיירה וישקוולי ליד לודז’ שבפולין לאמו שרה ולאביו יחיאל אלטר. הייתה זו משפחה יהודית ציונית ודתית מאוד. את בנם הם שלחו ללמוד בחדר עד שעלו לארץ ישראל בשנת 1925, כשהיה בן תשע. המשפחה השתקעה בתל אביב והאב פתח חנות מכולת ברחוב הכרמל. צבי יצחק המשיך בלימודיו בישיבות שונות בארץ. בצעירותו הצטרף לתנועת ‘ברית החשמונאים’ וכרבים מחברי התנועה, גויס לארגון הצבאי הלאומי.

עתה החל בפעילות מסוג אחר: הוא עבר אימונים בנשק וצורף לפעולות התקפה נגד הפורעים הערבים (במאורעות תרצ”ו–תרצ”ט) ונגד השלטון הבריטי. בחנות של הוריו הוא התקין מחבוא לנשק ופעם, כאשר טיפל בהוצאת הנשק נפלט כדור והוא נפצע ונזקק לטיפול רפואי וחבריו החישו אותו אל רופא.

עם הפילוג באצ”ל בשנת 1940, הלך עם אנשי אברהם שטרן “יאיר” לתנועה שלימים קיבלה את השם ‘לוחמי חרות ישראל’. בכ”ה בשבט תש”ב נרצח יאיר והפעילות הופסקה למשך זמן מסוים בגלל הרדיפות הקשות וחוסר ארגון. בתקופה זו התארגנה קבוצת חברים בהנהגתו של טוביה חנציון אשר התחפרה במחתרת עמוקה מאחר שרווחה סברה ש”יאיר” נפל בגלל בוגד בצמרת. לכן התנתקה הקבוצה מכל מי שלא נתנה בו אמון מוחלט, במטרה שהתנועה תשרוד ותמשיך במלחמתה בבריטים.

לאחר שיצחק שמיר ברח ממחנה המעצר במזרע והחל לארגן את המחתרת מחדש, השתלבו כל חברי הקבוצה במסגרת המחודשת, וצבי יצחק עמם. הוא נחשד, נעצר וישב בכלא יפו שם נחקר על ידי קצין הבולשת וילקין. מאחר שלא היו נגדו כל הוכחות, שוחרר. מאותו היום חדל מפעילות והסתתר כדי להימנע ממאסר מחודש. זמן מה עבד בבית חרושת לחומרי אריזה.

בשנת 1942 נשא צבי יצחק לאשה את רחל לבית קליך ולזוג נולדו ארבעה ילדים ולהם נכדים ונינים רבים. הזוג החל לגדל אתרוגים במטע בראשון לציון ולמכור אותם בחנות בתל אביב. אחרי ‘השבת השחורה’ הוא נעצר בשנית ונשלח ללטרון. כעבור שלושה שבועות שוחרר. במשך השנים גייס כמה חברים למחתרת, ביניהם אחיו הצעיר, יוסף זלוצ’בסקי – “אבישי”, שניצל מהטבח בילדי רעננה ושנפל בקרב על עוג’ה אל חפיר. במלחמת יום הכיפורים שכל צבי יצחק את בנו הבכור .

צבי יצחק נפטר ביום ג’ בסיוון תשל”ז, 20 במאי 1977 והובא למנוחת עולמים בבית העלמין בקרית שאול בתל אביב.

הדפסה

הצטרפו לרשימת התפוצה

האם מכיר / קשור לחבר לח"י?