שיתוף

התנקשויות בבריטים

  • בית
  • >
  • התנקשויות בבריטים

ערכו: חנה ערמוני – “שרה” ושרגא לביא – “שלמה”

תאריך הארועפרוט הארועמקום הארוע
21.4.1942התנקשות במק-קונל, מפקד משטרת ירושליםירושלים
22.4.1942התנקשות בא. סאנדרס, מפקד משטרת המנדטירושלים
24.4.1942נסיון פגיעה בקצונה הגבוההירושלים
1.5.1942נסיון התנקשות במורטוןכביש חיפה ת”א
3.2.1944נסיון התנקשות במק – מייכל, הנציב העליוןירושלים
14.2.1944התנקשות בשני אנשי בולשתחיפה
23.3.1944התנקשות בחילים בריטיםתל אביב
24.3.1944נסיון התנקשות במייג’ור האורד, מפקד משטרת תל אביבתל אביב
1.7.1944נסיון התנקשות במק- מייכל, הנציב העליוןירושלים
8.8.1944נסיון התנקשות במק- מייכל, הנציב העליוןירושלים
29.9.1944התנקשות בוילקין, אחראי על המחלקה היהודית בבולשת
6.11.1944התנקשות בלורד מויןקהיר, מצרים
13.2.1946נסיון התנקשות בניצב קפרטה
15.2.1946נסיון התנקשות במפקד מחנה בחיפה
9.9.1946התנקשות במרטין, אחראי על המחלקה היהודית בחיפהחיפה
22.9.1946נסיון התנקשות בברקר
1.10.1946נורה סרג’נט בריטיליד פתח תקוה
9.11.1946שני אנשי בולשת נהרגו בהתפוצץ מוקש מלכודתירושלים
9.11.1946התפוצץ מוקש מלכודת במחסן בשכונת הבוכריםירושלים
6.2.1947נורה חייל בריטיירושלים
19.31947הותקפו ביריות חילים ושוטרים בריטיםזכרון יעקב
27.3.1947נסיון התנקשות בסרג’נט וייגהורן, קצין הבולשת
27.3.1947נסיון פגיעה בבכירים בלונדון על ידי 70 מעטפות נפץלונדון
31.3.1947יחידת לח”י התקיפה ביריות קבוצת שוטרים בריטיםליד סרפנד
12.5.1947שני שוטרים בריטים נורוירושלים
27.6.1947הותקפו ביריות חילים בריטיםחיפה
27.6.1947הותקפו ביריות קציני צבא וחילים בריטיםתל אביב
19.7.1947נורו יריות לעבר שוטרים בריטיםחיפה
22.7.1947הותקפו ביריות מעונות שוטרים בריטיםירושלים
22.7.1947משמר חילים האחראי על בדיקת ת. זהות הותקף ברימוניםירושלים
25.7.1947נורו יריות על משמרת הצבא והמשטרהחיפה
29.7.1947שוטר בריטי הותקף ביריותחיפה
12.11.1947התקפה על קבוצת אנשי משטרהחיפה
12.11.1947התנקשות בסרג’נט קילי
13.11.1947נורו ארבעה פקידים בריטיםחיפה
13.11.1947הוטלו רימונים על מקום ריכוז של בריטיםירושלים
4.12.1947ארבעה חיילים בריטים הותקפו ביריות
30.12.1947שני אנשי בולשת בריטים נורו
יוני 2024
יום ראשוןיום שנייום שלישייום רביעייום חמישייום שישישבת
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
החוויה המשולבת: סיור בפלורנטין, מוזיאון לח”י והצגה “שלוש יריות במזרחי ב'”
19
20
21
22
23
24
25
טקס זיכרון לציון 78 שנה להתקפה על בתי המלאכה של הרכבת במפרץ חיפה
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6

הצטרפו לרשימת התפוצה

האם מכיר / קשור לחבר לח"י?