יהושע נולד ביום ט”ז בשבט תרפ”ד, 22 בינואר 1924 בארץ ישראל להוריו רחל, ילידת תורכיה, ויעקב, יליד צפת. שורשיה של משפחת האב משתרעים על־פני דורות רבים, ובניה מפוזרים בכל רחבי הארץ. הוריו של יהושע השתקעו בחיפה ובנו את ביתם ברחוב השומר שגבל עם השכונות הערביות שהטילו את מוראָן על האזורים היהודים במאורעות 1936–1939. הרציחות, ושריפות הרכוש היהודי הטביעו עקבות קשים בנער הצעיר. בחלוף השנים התנסה יהושע בעבודות שונות, עד כי בסופו של דבר הסתדר בעבודת נהיגה במונית ובמשאית.

לימים, פגש את שושנה, וחברותם הפכה ברית נישואין. בזה אחר זה נולדו הילדים יעקב, חיים ורחל.

עם פרוץ מלחמת העולם השנייה התגייס יהושע לצבא הבריטי. בארץ המשיכו הבריטים במדיניות “הספר הלבן”, סגירת שערי הארץ ואיסור רכישת קרקעות. מחתרת לח”י הסירה את מסווה השקר ומדיניות השעבוד מעל פני השלטון והכריזה מלחמה עליו. יהושע, שמשחר נעוריו ידע כי יש לקחת חלק פעיל במאבק על שחרור המולדת, חיפש קשרים אל לח”י והצטרף אליה.

עם שחרורו מהצבא עסק שוב בנהיגה במונית ובמשאיות. העביר כלי נשק ממקום למקום ואף ביקש לקחת חלק גם בלחימה פעילה. הוטל עליו לפוצץ את בית ועד השכונות הערביות במבואות העיר. הפעולה הצליחה. כן השתתף בפיצוצם של בתים ערבים פורעים, שירו לשכונות היהודיות.

בתש”ח התגייס לצה”ל. עם שחרורו פתח בית מלאכה לתיקון צמיגים. אחרי שנשרף בית המלאכה, הקים חברה ליבוא ויצוא בה עשה חיל.

יהושע נפטר ביום י”ג באדר א’ תשנ”ה, 13 בפברואר 1995 והובא למנוחות בחלקת לוחמי המחתרות בבית העלמין בחיפה.