היום לפני 77 שנה, משה סבוראי ברח ממאסר חרף שמירה צמודה 27.11.1940