אליהו חכים ואליהו בית צורי, אשר נשפטו למוות בבית המשפט בקהיר על ההתנקשות בלורד מוין, הועלו לגרדום ושירת התקוה בגרונם. משפטם והוצאתם להורג סוקרו בכל כלי התקשורת בעולם 22.3.1945