Search
Close this search box.

היום לפני: הבריחה הגדולה מבית הסוהר המרכזי בירושלים

 
היום לפני 75 שנים, בתאריך 20.2.1948, ברחו שמונה אסירי לח”י וארבעה אסירי אצ”ל מבית הכלא בירושלים, מתחת לאפם של הקצינים הבריטים.
 
 
בית הסוהר בירושלים היה תחת שמירה כבדה ומוקף חומות בטון, כאשר מצד אחד רחוב יפו ומהצד השני השכונות הערביות. לוחמי לח”י חששו מנקמה בריטית או מהוצאתם מחוץ לגבולות הארץ וכן רצו להצטרף למלחמת השחרור – ולכן היה עליהם לפעול במהירות. מתתיהו שמואלביץ “צור” היה האחראי מטעם לח”י לבריחה.
 
אסירי לח”י התרכזו בחדר 23, לו היה קיר חיצוני עם חדרי השוטרים הבריטים וקיר עם סמטה צרה שהובילה מבית הסוהר למגורי הקצינים. מחדר זה נכרתה מנהרה שפתחה היה תחת מיטתו של משה סבוראי – “אריה”, “אלון”. תכנית הבריחה כללה זחילה תחת צינורות הביוב העוברים במגרש הרוסים ובוצעה תחת סכנת מפולת והסכנה שהמבצע יתגלה ע”י הקצינים, לכן העבודה הייתה שקטה וזהירה.
 
 
ה-20.2 סומן כיום הבריחה הגורלי – מיד לאחר מפקד האסירים היומי בשעות הבוקר, ניתן האור הירוק. בשעה שבע בבוקר ירדו מתי שמואלביץ “צור” ואליהו טמלר מהאצ”ל למנהרה וחיכו לאות מן הפועלים שחיכו להם בצד השני עם כלי הבריחה, כל זה במקביל למשחק כדור-עף שנערך בחצר ומשך את תשומת הלב של סוהרי הכלא. בעת הזו, נגלה מכשול עצום בפני הבורחים – הצינורות מלאי גז רעיל. היה עליהם למצא פיתרון במהירות והוחלט שיברחו מתוך בור הספיגה.
 
 
התכנית כמעט ונכשלה, כאשר הקצין שוילי, התקדם במהירות לעבר חדר 23. שני לוחמי לח”י יצאו בבהלה מהמנהרה, לבושי סרבל עבודה ושוילי עוכב עד להשלמת הבריחה. רק שני בחורים עוררו את חשדם של השוטרים והם נלקחו אל מנהל בית הסוהר, אך זה גירש אותם מעל פניו וגער בשוטרים אשר ליוו את השניים עד פתח היציאה ופתחו בפניהם את השער. בחוץ חיכתה לכוחות לאה פריזנט “אריאלה” שהובילה את הבורחים לחדר בטוח. השוטרים שלא האמינו שהלוחמים חמקו מתחת לאצבעותיהם, חיפשו בכל העיר אחר הבורחים, שבינתיים הספיקו להגיע לתל-אביב כשבוע לאחר מכן.
 
 
אנשינו שהצליחו לצאת במנהרה הזו היו: מתתיהו שמואלביץ “צור”, יוסף דר “חנן”, ניסים ראובני “ניצ’קו”, יוסף אריה “יוז’י”, פרחי כהן “בני”, מאיר גולן “שרון”, יהודה פדר “גיורא” ומשה סבוראי “אריה”, “אלון”.
 
 
בתמונה: הבור אותו חפרו (כמו שמוצג כיום במוזיאון אסירי המחתרות בירושלים), הקיר הדרומי בכלא ירושלים שמתחתיו נחפרה המנהרה

הצטרפו לרשימת התפוצה

האם מכיר / קשור לחבר לח"י?