Search
Close this search box.

האזכרה לנחמה ויהושע כהן

ביום שישי האחרון, 8.7.16, עלינו לקברם של נחמה ויהושע כהן בשדה בוקר לרגל ציון 30 שנה לפטירתו של יהושע ו-31 שנה לפטירתה של נחמה.
יהושע ונחמה, לוחם ולוחמת לחרות ישראל ללא חת, בין הבודדים מחברי לח”י שהצליחו לשרוד את מצוד הבולשת הבריטית ולהחזיק את שרידיה האחרונים של המחתרת בימיה הקשים שלאחר רצח “יאיר”.
לאחר השגת המטרה – הקמת המדינה, הקדישו עצמם לתרומה לקהילה ולחינוך אהבת האדם והמולדת.
במהלך האזכרה העלו החברים ובני משפחה זיכרונות על נחמה ויהושע, על הפעילות במחתרת, בשדה בוקר וכפר עציון, על החברות האמיצה עם הבדואים, הידידות עם דוד בן גוריון וכו’.
דף זה לא יספיק לתיאור תרומתם העצומה של הזוג, על כן נסכם את פועלם של השניים בציטוט מדבריו של אריה רוטנברג באזכרה, ממחנכי בית ספר שדה כפר עציון:
“… יהושע החייל שנטש את ספסל הלימודים להצטרף ללוחמים למען חירות ישראל, יהושע החלוץ שבא אחר קום המדינה להפריח את מדבר הנגב, ויהושע המחנך שהעפיל אחרי מלחמת ששת הימים להר חברון להקים את בית ספר שדה כפר עציון… בדרכו המיוחדת של יהושע כלוחם, כחלוץ וכמחנך הייתה נחמה עזר כנגדו, שותפה מלאה ונאמנה כל השנים לפעילותו המבורכת. יהי זכרם של יהושע ונחמה ברוך”

באזכרה השתתפו: ילדיהם של נחמה ויהושע כהן, חמי וראומה ובני משפחותיהם, חברים משדה בוקר וכפר עציון, חברי לח”י ונציגי העמותה: שולמית שרצקי, אליעזר בן עמי, משה בן יהודה ומירי יהלום, יוסי רנרט, חבריהם הטובים של המשפחה – בני משפחת בורסי ועוד חברים ומכרים.

יהושע נחמה

הצטרפו לרשימת התפוצה

האם מכיר / קשור לחבר לח"י?