Search
Close this search box.

שם: פרוינד נתן, ד"ר

כינוי בלח״י: יהונתן

תאריך לידה: ח' באייר תרפ"ה, 2 במאי 1925

תאריך פטירה: כ' בניסן תשע"ג, 31 במרץ 2013

נתן פרוינד, בן פלה וחנוך נולד בפולין ביום ח’ באייר תרפ”ה, 2 במאי 1925 ועלה לארץ ישראל בשנת 1936.

בשנת 1946 הצטרף לפעילות מחתרת לח”י בתל אביב ובנימינה והשתתף בגיוס כספים ובלחימה. בין מפקדיו היו מתתיהו גהתיה “בית הלחמי” ויהושע (בקר) ישראלי “חנניה”.

קיבל אות לח”י.

נישא לחברת לח”י רות לבית ולך. להם 3 ילדים שולמית, יעקב ומיכל.

נתן נפטר ביום כ’ בניסן תשע”ג, 31 במרץ 2013 והובא למנוחות בבית העלמין ירקון.

הדפסה

הצטרפו לרשימת התפוצה

האם מכיר / קשור לחבר לח"י?