ציונה נולדה בתל אביב, בכ”ג בטבת תרצ”ב, 2 בינואר 1932, לאמה, חנה ולאביה, זכריה, שעלו ארצה בשנת 1920.

היא הצטרפה ללח”י, שם מילאה תפקידים שונים, דוגמת הדבקת כרוזים ברחובות ופיזור כרוזים בבתי קולנוע. בנוסף, היא גייסה נער ללח”י והדריכה נערים כיצד להדביק כרוזים.

באחת מפעולות הדבקת הכרוזים, היא וחבריה נתקלו בפטרול בריטי. השוטרים ציוו עליהם להרים ידיים, אולם בטרם שלפו את אקדחיהם, נעלמו הנערים כלעומת שבאו.

מלבד זאת, היא העבירה נשק מתל אביב לפתח תקווה באוטובוס ערבי, כדי למנוע זיהוי והשתתפה בפעולה לשחרור כפר קולה ליד בית נבאללה.

לאחר קום המדינה, התגייסה לצה”ל ועברה קורס חובשות.

היא נישאה לשמואל דריימן, חבר לח”י אף הוא, ונולדו להם 3 בנים ובת, מהם זכו לנכדים.