בנימין, דור שלישי בירושלים, נולד ביום י”ח בסיוון תרפ”ח, 6 ביוני 1928 להוריו טובה, ילידת ירושלים, ומשה פטשביץ.

האב, חייט, עלה בשנת 1908 מפולין לארץ ישראל בגיל שלוש. בן למשפחה מסורתית, ציונית, עם נטייה לימין. אחד מהסבים ממשפחת האב היה ראש ישיבה בעיירה בפולין.

בילדותו, בירושלים, למד בתלמוד תורה “מזרחי” ובסמינר למורים “מזרחי”. היה חבר בבני עקיבא, בתנועת הצופים, ומאוחר יותר – בבית”ר.

בשנת 1944 התגייס ללח”י, השתתף בהרצאות אידיאולוגיות וקיבל הדרכה בשימוש בנשק קל. בזמן שירותו בלח”י השתתף בפעולות נגד הבריטים, כגון הנחת מוקשים, ועוד. כן השתתף בפעולה בדיר יאסין.

בפברואר 1948 (שלושה חודשים לפני שהתגייסו חברי לח”י) התגייס לשרות בצה”ל, ושרת בחיל הרגלים בדרגת סגן, בתפקיד קצין משמר. בשנת 1949, עם תום מלחמת העצמאות, שוחרר משירותו בצה”ל.

בשנת 1951 נישא לגילה לבית לנציצקי. לזוג שלושה ילדים ונכדים.

בשנת 1954 הקים חברה בשם “ב. דרור בע”מ”, ליבוא, וסוכנויות למוצרי גומי ופלסטיק לתעשייה ולתחבורה.
תרם לנטיעת חֶלקָה ע”ש אבנר ביער לוחמי חרות ישראל.

תחביביו הם איסוף בולים ומטבעות, בהם עסק מאז ילדותו.