Search
Close this search box.

שם: דבח יוסף

כינוי בלח״י: צבי, זאב

תאריך לידה: 1928

תאריך פטירה: י"א באייר תשנ"ח, 7 במאי 1998

יוסף דבח בן מזל ורחמים נולד בשנת 1928 ועלה לארץ ישראל בשנת 1936.

היה חבר בארגון לח”י משנת 1944 ועד שנת 1948.

נישא לעליזה.

יוסף היה נכה צה”ל ונפטר מנכותו ביום י”א באייר תשנ”ח, 7 במאי 1998. לאחר פטירתו הוגדר כחלל צה”ל. הובא למנוחות בבית העלמין בחולון.

הדפסה

הצטרפו לרשימת התפוצה

האם מכיר / קשור לחבר לח"י?