Search
Close this search box.

שם: גרסטן אהרן

כינוי בלח״י: יוסף

תאריך לידה: י"ב בניסן תרפ"ב, 10 באפריל 1922

אהרן גרסטן בן יוסף נולד ביום י”ב בניסן תרפ”ב, 10 באפריל 1922 ועלה לארץ בדצמבר 1936.

היה חבר אצ”ל ובשנת 1942הצטרף לפעילות מחתרת לח”י כלוחם במחלקה ו’ – מודיעין אזרחי, באזור תל אביב וירושלים. בין מפקדיו נמנו דגני, יוסף וילנר “שרוני”, צבי פייגלביץ “רמי”.

התגייס לצה”ל בגיוס המרוכז של חברי לחי ביום 29/05/1948 לחטיבה 8 גדוד 82.

קיבל אות לח”י.

הדפסה

הצטרפו לרשימת התפוצה

האם מכיר / קשור לחבר לח"י?