Search
Close this search box.

שם: גפּנר בנימין

כינוי בלח״י: אמיר

תאריך לידה: י"ח בטבת תשע"ד, 16 בינואר 1914

תאריך פטירה: כ"ז באלול תשע"ג, 1 בספטמבר 2013

בנימין נולד בביאליסטוק ביום י”ח בטבת תשע”ד, 16 בינואר 1914 לאברהם ולחנה לבית בולקובשטיין. בגיל שלוש התייתם מאִמו ובגיל שש מאביו. דורה גוּטוֹבסקה, אחות האם, גידלה בוולוצלבק אותו ואת אחותו, מניה, יפהפיית העיר, זמרת ושחקנית. שתיהן נרצחו באושוויץ.

הצטרף לבית”ר בגיל 15. גמר גימנסיה יהודית ולמד באוניברסיטת ננסי שבצרפת. ב־1936 עלה ארצה כמהנדס אגרונום. משנת 1937 פעיל באצ”ל. ביום  19 בנובמבר 1939 נאסר עם חברי הקורס במשמר הירדן, נידון לשבע שנות מאסר וישב 26 חדשים בעכו ובמזרע. עם הפילוג, בהיותו במאסר, הצטרף ללח”י. בהעדר קשר, התגייס לצבא הבריטי. עם בריחת “מיכאל”, שב לפעילות וניהל את סניף לח”י במצרים.

ביום 10 ביולי 1943 השתתף בפלישה לסיציליה ונותק מהמחתרת. התנדב ליחידה סודית `A’ Force, שפעלה עמוק בשטח הגרמני להצלת טייסים ושבויים. במשך כשנה וחצי היה חודר לעומק של 400 ק”מ, בשטח האויב, בקבוצה של חמישה אנשים, במדים ובנשק. השתתף בהיתקלויות קשות עם הגרמנים. עם מפקדו ג’וֹק מק־קי, אירגן הצלה של 240 קציני בנות־הברית מחוף האויב בלילה אחד (24 במאי 1944).

ביוני 1944 יצא לחופשה בארץ. נפגש עם “מיכאל” ו”גרא” והבטיח לחזור למחתרת. נפגש פעמיים עם אליהו גולומב בעניין ארגון עצמי להצלת יהודים באירופה. אך גולומב סירב לפעול ללא רשות הבריטים.

יצא לקהיר להכנת מיבצע לורד מוין, ומשם – שוב ללחימה באיטליה. בדצמבר 1944 השתחרר מהצבא בתירוץ של מחלת עיניים. “סחב” מהמחנה באיטליה תחנת שידור והִגְניב אותה ארצה בתנאים קשים (נפלה לידי הבריטים עם מאסרה של גאולה כהן).

במאי 1945 נאסר וישב שנה בסודן ובאריתריאה. הוחזק 100 יום בבידוד מוחלט (גם בלי ספר ועיתון) במרכז האינטליג’נס לחקירות, במעאדי שליד קהיר. במאי 1946 שוחרר וחזר לפעילות בלח”יּ. השתתף בעריכת ביוּלטין אנגלי לעיתונאי חוץ, ניהל קורסים לכתבי־סתר, פרסם עשרה משיריו ב”המעש” וב”חזית הנוער”, השתתף בפיצוץ שיירה בריטית בתל־ליטווינסקי (עם לאה גרנק).

במאי 1947 נשלח לאמריקה במימון דודו, לוּאי הפּנר מִקאלאמאזוּ, מישיגן. יסד “אמריקאים ידידי לח”י” וארגון נוער “ארצה”, עזר בכספים לשליחינו באירופה, לרשד”ל (ירדור) לממן נשק (שהוטבע ב”אלטלנה”), שלח חומר נפץ לאנשינו שפעלו באנגליה. רקם קשרים פוליטיים. חזר ארצה בשנת 1949.

הקליט, בלא עזרה כספית, יותר מ־200 אנשי לח”י והנציח את פועלם. כן הקליט באנגליה קציני בולשת בריטים שלחמו בנו, ובקנדה – את רוי פאראן (מפרשת רובוביץ). משנת 1955 – מו”ל של הוצאת הספרים “לדורי”.

אב לדורון, רמי, גיל ומיה.

בנימין נפטר ביום כ”ז באלול תשע”ג, 1 בספטמבר 2013 והובא למנוחות בבית העלמין ירקון.

הדפסה
בלב הומה ובחרב שלופה – בנימין גפנר
ראיון עם גפנר בנימין – “אמיר” – חלק 1
מראיין: מודי שניר. צלם: פלג לוי
תולדות ישראל / 10.2.2009
ראיון עם גפנר בנימין – “אמיר” – חלק 2
מראיין: מודי שניר. צלם: פלג לוי
תולדות ישראל / 10.2.2009
בנימין גפנר בשליחות לח”י בארה”ב, ועל חייו – מראיין: זאב גולן

הצטרפו לרשימת התפוצה

האם מכיר / קשור לחבר לח"י?