שיתוף

בצער רב אנו מודיעים על פטירתו של חבר לח”י אברהם אקסלרוד.

בצער רב אנו מודיעים על פטירתו של חבר לח”י אברהם אקסלרוד.
ההלוויה תתקיים היום, יום ו’ בשעה 12:00 בנחלת יצחק.
יושבים שבעה ברחוב דניאל 14 בתל אביב.

אברהם נולד בתל־אביב ב־2.10.1924 לאביו, משה, ולאִמו שרה. הוא למד בבית־הספר גאולה (תיכון למסחר) והיה חבר בתנועת הנוער המכבי הצעיר. המשפחה התגוררה בגבול תל־אביב יפו וכל ילדותו עברה על אברהם בצל המאבק וההתנגשויות עם הערבים. כילדון בן חמש זכור לו איך נאלצה המשפחה לעזוב את ביתה בלילה ולעבור להתגורר זמנית בבית סבו שגר בסביבת רחוב אלנבי. אלה היו מאורעות .1929 התרשמותו ממאורעות אלה, ממאורעות תרצ”ו–תרצ”ט, מקריאה על גיבורי ישראל לאורך ההיסטוריה, הכשירה אותו לקראת גיוסו לארגון הצבאי הלאומי בארץ־ישראל, על־ידי אחד ממדריכי מכבי בתחילת .1939 בראשית צעדיו באצ”ל הועסק בתרגילי סדר, נשלח להפצת כרוזים, לסיורים, וכן החל באימוני נשק – באקדוֹחים.
בעת הפילוג, בשנת 1940, הלך עם המפקדה. אולם לאחר שמפקדים כדֹב וכחנוך עזבו, נשאר ללא קשר. זו היתה עבורו תקופת דיכאון. לאט לאט החלו ההבדלים האידיאולוגים להתבהר, ואז, במחצית השניה של שנת 1941 החליט להצטרף לארגון הצבאי הלאומי בישראל, שעם הזמן קיבל את השם לוחמי חרות ישראל (לח”י). בתקופת הביניים פנו אליו בניסיון לגייסו לפלמ”ח, אך הוא התחמק בתירוצים שונים. ב־2.5.1942, זמן קצר לאחר ניסיון ההתנקשות בקצין המשטרה מורטון, נעצר אברהם שעה ששהה בבית הוריו. הוא הובא למטה ה־C.I.D. ביפו, שם הוכה בעת החקירה. הוא הכחיש כל קשר עם המחתרת, עד שהוצגו בפניו אנשים אחרים שהכירוהו והודו בהשתייכותו למחתרת. הוא הועבר לכלא יפו ומשם למחנה המעצר מיזרע, ואחר ללטרון, עד שהבריטים הגלו אותו לאפריקה
ב־.19.10.1944 הוא הוחזק במחנות סמבל, ליד אסמרה באריתריאה, בקרתאגו שבסודן, שוב באריתריאה ובגילגיל בקניה.
לאחר הכרזת העצמאות, הוחזר אברהם ארצה עם אחרוני הגולים ב־12.7.1948, אחרי שש שנות מעצר בארץ ובגולה. עם שובו התגייס לצה”ל ושרת במשך כל המלחמה בחטיבה 12, פלמ”ח, והשתתף בכל הקרבות, כולל מיבצע “עין”, באל־עריש ועוד.
ב־15.3.1955 נשא לאִשה את דיצה ינאי ולזוג נולדו שלושה ילדים: משה, דליה ותמר. בחייו האזרחיים עבד אברהם בתחום הבנייה: 20 שנה בחברת רסקו וכ־17 שנים בחברת אזורים, כמנהל פרוייקטים, בתכנון, ביעול, ועוד.

מאי 2024
יום ראשוןיום שנייום שלישייום רביעייום חמישייום שישישבת
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ההצגה “שלוש יריות במזרחי ב” עולה מחדש במוזיאון לח”י!
11
12
טקס יום הזיכרון באנדרטת לח"י
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1

הצטרפו לרשימת התפוצה

האם מכיר / קשור לחבר לח"י?