Search
Close this search box.

בצער רב אנו מודיעים על מותו של לוחם לח”י יהודה גפני – “אליעזר”

בצער רב אנו מודיעים על מותו של לוחם לח”י יהודה גפני – “אליעזר”.

יהודה נפטר הלילה, יום ד’ – כ”ג בכסלו תשפ”ד, 6 בדצמבר 2023.

הלווייתו תתקיים היום בשעה 14:00 בבית העלמין הנצח, רחוב הנצח, רמת השרון.

יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב גולומב 31, כניסה א’, דירה 7, רמת השרון. בין השעות 10:00-13:00 ומשעה 16:00-20:00.

יהי זכרו ברוך!

יהודה בן אברהם ותמימה, נולד ביום ט”ו בשבט תרפ”ט, 26 בינואר 1929 בתל־אביב – בן שני להורים שעלו מרוסיה בשנת 1921 להשתתף בתחיית העם העברי במולדתו.

בארץ הקימה המשפחה את המפעל הראשון בארץ לייצור נקניקים ובשר מעושן. השכונה בה נולד וגדל, גבלה ביפו הערבית. יהודה למד בתחילה בבית־הספר התיכון למסחר ובהמשך בבית־הספר תחכמוני. בשנת 1943 עברה משפחתו לרמת־השרון והקימה משק חקלאי. עוד בשחרותו, שאף יהודה להצטרף למחתרת הלוחמת לח”י, ולא ידע כי אחיו הבכור שרגא כבר פעיל בה משנת 1940. שרגא גייסו ללח”י.

בלח”י עשה יהודה את דרכו תחילה בתא שעסק במעקבים ותצפיות אחר הבריטים, כהכנה להתנקשויות בהם, וכן בהדבקת כרוזים. באחת הפעולות האלה נחלץ ממשוריין בריטי, שפתח עליו באש. יהודה גם עסק בפעולות כספיות ורכש. בפרוץ מלחמת השחרור, השתתף בפעולות נגד הערבים ובהן פיצוץ בתים ביפו, התקפה על אזור אבו־כביר, סיורים בכפר יאזור עם “דב הבלונדיני”, כיבוש ביר־עדס וגיסר־אל זרקה (ערב־אל־חוורנה).

יהודה נבחר, יחד עם חברו יהונתן, לנהוג קטר רכבת, שיגרור קרון טעון חומר נפץ לתוך יפו, ויתפוצץ בה, אך התכנית לא מומשה. בשלב מסוים הדריך אנשי לח”י בשדאות בחווה, בשייח מוניס.

בהתגייס לח”י לצה”ל, מונה יהודה למפקד זחל בגדוד 89 בחטיבת השריון והפשיטה 8, שהורכבה בעיקרה מלוחמי לח”י, והשתתף כמעט בכל קרבותיה הרבים. נפצע פעמיים, פעם בקרב על בית־נבאלה, פציעה רצינית, ופעם שניה מכדור ברגל, בקרב בתוך עוג’ה־אל־חפיר (ניצנה של היום).

בקרב על משטרת עירק־סואידן (מצודת יואב של היום) היה יהודה עם אנשי הזחל שלו בחוד ההסתערות. בהגיעם לקיר המשטרה, פוצצו אותו, והביאו לכניעת המצרים.

יהודה מילא תפקידים ציבוריים מרכזיים והוענקו לו התארים: יקיר רמת־השרון ויקיר החקלאות ברמת־השרון. ריכז בה את סניף “התחיה” בבחירות לכנסת ישראל.

הצטרפו לרשימת התפוצה

האם מכיר / קשור לחבר לח"י?