Search
Close this search box.

בצער רב אנו מודיעים על מותו של חבר לח”י, משה פריזנד – “בועז”

משה נפטר ביום ד’, 21.10.2020, ג’ בחשוון תשפ”א. הלווייתו התקיימה בחוג המשפחה.

משה, בן יעקב שמואל ומלכה, נולד בצ’כוסלובקיה בשנת 1934 ועלה ארצה עם משפחתו בשנת 1937. המשפחה היתה משפחה דתית מסורתית ציונית. למשה היו אח ושתי אחיות וכולם אנשי לח”י. אחותו לאה (אריאלה) נהרגה בהתפוצצות מחסן נשק במחנה לח”י בירושלים. אחיו צבי נאסר במרץ 1946 ע”י הבריטים על אחזקת אקדח. נשפט, נידון ל-3 שנות מאסר וישב בבית הסוהר ביפו ובבית הסוהר המרכזי בירושלים. אחותו שושנה היתה לזמן מה מזכירתו של נתן ילין־מור, ממנהיגי לח”י.

משה ומשפחתו גרו שנים רבות ברחוב הקישון בדרום תל אביב. הוא למד בבית הספר הדתי “מוריה” ובבית הספר התיכון “גאולה”. הצטרף לתנועת הנוער “בני עקיבא” ולאחר מכן ל”ברית החשמונאים”.

במרץ 1947 גוייס ללח”י על ידי חיסיה שפירא. ככל הצעירים עסק בהדבקת כרוזים, באימון בנשק ובקורסים אידיאולוגיים. על נפילתה של אחותו בירושלים, בשנת 1948, נודע לו כשהיה במחנה לח”י בשייח מוניס. מפאת גילו הצעיר לא התגייס עם כל אנשי לח”י ששהו במחנה הנ”ל, אלא המשיך את לימודיו התיכוניים ועם סיומם התגייס לצה”ל. שרת כאלחוטן בחטיבה 4. לאחר רצח ברנדוט, נעצר בעת שהדביק כרוזים ונחשד בהשתייכות למחתרת.

בתום השרות, הצטרף לעסק המשפחתי – חברת “פרימה” מפעל לייצור רהיטי ילדים ורהיטי גן.

בשנת 1966 נשא לאִשה את דליה לבית בחבוט. נולדו להם שלוש בנות, מהן זכו לשישה נכדים.

 

הצטרפו לרשימת התפוצה

האם מכיר / קשור לחבר לח"י?