שיתוף

בצער רב אנו מודיעים על מותו של חבר לח”י, בן-ציון כהן – “ברק”

הלווייתו תתקיים היום, יום ב’, 16 במרץ – כ’ באדר – בבית העלמין בקריית שאול בשעה 15:15.

יושבים שבעה בביתו, רחוב גייגר 2, כניסה ג’, דירה 37, תל אביב.

בן־ציון נולד ב־2 באוקטובר 1927 ביפו לאביו יעקב ולאִמו מלכה, והיו לו שִשה אחים ושתי אחיות. הוא למד בתלמוד תורה, בבית־הספר תחכמוני, בבית־הספר התיכון “גאולה” ובגימנסיה “השכלה”.

בשנת 1944, בעודו תלמיד בבית־הספר התיכון, הגיע למסקנה שחייבים להילחם לגירוּש הבריטים מהארץ. הצטרף למחתרת לח”י והשתתף בכל פעילויותיה. הוא עבר קורס לנשק באותו בית בודד ברעננה, בו מאוחר יותר תקפו הבריטים קורס של צעירים והרגו חמישה בחורים ובחורות.

בן־ציון הועסק בגיוס חברים חדשים למחתרת ובהדרכתם בכל רחבי הארץ. עיסוק זה נחשב בין המסוכנים, כאשר הגייס חושף את עצמו בפני אנשים זרים שהתנהגותם ותגובותיהם אינם צפויים מראש, וכך הוא עלול בנקל להיקלע למלכודת. הוא השתתף גם בפעולת החרמת כספים בבנק ברקליס ברחוב אלנבי בתל־אביב, לצורך מימון המלחמה והיה אחראי במחנה הנוער של לח”י בשייח־מוניס, שנקרא “רמת יאיר”.

בעת גיוס חברי לח”י לצה”ל, הוא הועבר לירושלים והצטרף לחטיבה הלוחמת של לח”י. השתתף בסיורים בשכונות הערביות ובפעולות נגד הערבים, וכן השתלב בכל פעילויות לח”י בירושלים.

לאחר קום המדינה בן־ציון למד משפטים וכלכלה, ובשנת 1951 הוסמך כעורך־דין. באותה שנה נשא לאשה את חברתו למחתרת רחל לבית מגריזו – “נורית” ז”ל ושניהם עסקו בעריכת דין במשרדם בתל אביב.

בן־ציון הותיר מאחוריו שלוש בנות ונכדים.

מרץ 2024
יום ראשוןיום שנייום שלישייום רביעייום חמישייום שישישבת
25
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
אזכרה לציון 44 שנים למותו של נתן ילין-מור - "גרא"
13
14
סיור בפלורנטין ומוזיאון לח”י
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
סיור בעקבות פעולות לח”י בירושלים
29
30
31
1
2
3
4
5
6

הצטרפו לרשימת התפוצה

האם מכיר / קשור לחבר לח"י?