Search
Close this search box.

שם: בנבנישתי יוסף

כינוי בלח״י: עמוס, שמואל

תאריך לידה: 1927

תאריך פטירה: י"ח בתמוז תשס"ה, 25 ביולי 2005

יוסף בנבנישתי, בן יצחק וטובה נולד בשנת 1927 ועלה לארץ בשנת 1943.

בשנת 1946 הצטרף לפעילות מחתרת לח”י. פעל במחלקה המבצעית בחיפה תחת פיקודו של ישראל תבואה “עזרא”.

ב-1948 עם פירוק לח”י התגייס עם חבריו לאחר המסדר בשייח מוניס, לחטיבה 8 גדוד 89  מספרו האישי 86167 והשתתף בקרבות מלחמת העצמאות כחובש.

קיבל אות לח”י ואות על”ה.

יוסף נפטר בי”ח בתמוז תשס”ה, 25 ביולי 2005 והובא למנוחות בבית העלמין שדה יהושע בחיפה.

הדפסה

הצטרפו לרשימת התפוצה

האם מכיר / קשור לחבר לח"י?