אורי נולד ביום כ”ה באייר תרפ”ו, 9 במאי 1926 בווינה, אוסטריה. אביו, ישראל, היה סוחר שהרבה בנסיעות עסקיות, כך שחינוך שני בניו ואחותו הבוגרת של אורי היה נתון בידי האם, פרידה. הוא למד בבית־ספר עממי. בשנת 1939, שנה לאחר סיפוח אוסטריה בידי הגרמנים, נשלח עם קבוצת ילדים, בחסותו של הברון רוטשילד, לפריס. הילדים התאכסנו בארמונו של הברון וזכו לחינוך מיוחד ומסור.

אחרי כיבוש פריס בידי הגרמנים, הועבר אורי עם שאר הילדים לדרום צרפת, לתוך היערות, שם הצטרפו לתנועת ההתנגדות היהודית הצרפתית Magius, המסונפת לתנועת ה־Resistance הכללית הצרפתית. אורי מילא בתנועת ההתנגדות תפקידים שונים ומסוכנים, לרבות הברחת ילדים יהודים מצרפת הכבושה לשוויצריה. בתוך כך נעצר על־ידי הגרמנים ונשלח למחנה ריכוז בצרפת, אולם בזכות התחזותו לילד גרמני וחזותו האָרית, שוחרר וחזר לפעילותו המחתרתית בצרפת. הוא השתתף בחיסול בוגדים אנטישמים, מקרב משתפי הפעולה הרוסים הלבנים שהובאו לפריס ואשר נהגו להלשין על היהודים. אורי נעצר שוב על־ידי הגרמנים, נחקר תוך עינויים קשים ונידון למות, אך לבסוף זמן קצר לפני ביצוע גזר הדין נשלח למחנה ברגן־בלזן. הוא ואחדים מחבריו הצליחו לקפוץ מהרכבת ולהימלט.

עם הגיעו לארץ לאחר המלחמה, בשנת 1945, הובילוהו אופיו ותכונותיו האישיות באורח טבעי ללח”י. הוא מילא תפקידים רבים. כצייר ופסל הצטיין בזיופי מסמכים שסייעו רבות למחתרת בביצוע פעולות חשובות. המיתקן המרכזי להכנת המסמכים האלה היה בדירה ששכר הצייר ראובן מייסקי, ברחוב השוק 3 בתל־אביב, שבה, מאחורי קיר בלוקים שנבנה בתור “סליק”, עסקו בזיוף תעודות זהות, דרכונים, רשיונות רכב, רשיונות יבוא ועוד. המקום אף שימש לכריכת חוברות ההדרכה של לח”י.

לאחר הוצאתו להורג של ברנדוט, נאסר אורי עם רבים מחברי לח”י והושב בכלא יפו. הוא ניצל התפרצות של העצירים, ברח והצטרף אל אלה שלא נעצרו, או שנמלטו כמוהו, וחי במחתרת עד לחנינה הכללית. אז התגייס והצטרף אל חבריו בצה”ל, שרת בגדוד הפשיטה 89 של חטיבה 8, והשתתף בכל קרבותיו בדרגת קצין.

לאחר שיחרורו מצה”ל נסע ללמוד אדריכלות בפריס, בזכות מילגה שהוענקה לו על־ידי ‘המאקי’, המחתרת הצרפתית. עם שובו לארץ, היה לאחד האדריכלים הידועים ותכנן בין היתר את “מוזיאון הרצל” בהר הרצל בירושלים, בתי מלון שונים ואת תיאטרון צוותא בתל־אביב.

אורי נשא לאשה את אנג’לה, ילידת שוויצריה. נפטר ביום ט”ז בשבט תשל”ד, 8 בפברואר 1974 באופן פתאומי, בגיל 48 לא השאיר צאצאים. הובא למנוחות בבית העלמין בחולון.