Search
Close this search box.
מבצע!

מי גרש את הבריטים מארץ ישראל / פרופ’ יוסף נדבה

55

מאת פרופ’ יוסף נדבה

מי גירש את הבריטים מארץ ישראל? ספר זה בא להשיב לשאלה ההיסטורית.

פרופ’ יוסף נדבה, שהיה היסטוריון, חוקר תולדות הציונות ותולדות עם ישראל, סופר, משפטן, פרופסור למדע המדינה, מתרגם, עיתונאי ופובליציסט, שהיה מזוהה עם התנועה הרוויזיוניסטית, מוכיח באמצעות מסמכים בריטיים ומנדטוריים כי הבריטים פינו את הארץ בעיקר בגלל מלחמתם של ארגוני המחתרת – לח”י ואצ”ל – אשר מוטטו את שלטונו של הכובש. המחבר אינו גורע גם מחלקה של ה”הגנה” בתהליך ההיסטורי, במיוחד בתחומי ההתיישבות והעליה.

הצטרפו לרשימת התפוצה

האם מכיר / קשור לחבר לח"י?