התנקשות בלורד מוין

20.00

מאת אנשל שפילמן

קטגוריה:

תיאור

סיפורם של חברי לח”י אליהו חכים ואליהו בית צורי, התנקשותם בלורד מויין בקהיר ועלייתם לגרדום.