הגיונות ישראל

40.00

מאת ישראל אלדד

קטגוריה:

תיאור

מבחר ממאמריו המדיניים וההגותיים של ד"ר ישראל אלדד.