התפלגות של חברי מחתרת לח״י על פי שנת עליה

עורך: שרגא לביאץ