חברי לח"י שטרם קיבלו את אות לח"י יכולים לקבלו על ידי מילוי הטופס שבקישור.

http://www.mod.gov.il/pages/heritage/pdfs/otot3.pdf

יש להגיש את הטופס באמצעות העמותה להנצחת מורשת לח"י לשם אימות החברות.
חברים שקיבלו את האות בעבר והוא אבד, יכולים להגיש את הטופס באופן ישיר למשרד הביטחון.
הטופס מתאים גם לדרישת אותות אחרים.