שירי מחתרות

חיילים אלמונים

מילים ולחן: אברהם שטרן - ״יאיר״ חיילים אלמונים הננו בלי מדים, וסביבנו אימה וצלמוות. כולנו גויסנו לכל החיים, משורה משחרר רק