תקנון מדיניות החזרת מוצרים ומדיניות משלוחים – העמותה להנצחת מורשת לוחמי חירות ישראל (לח"י)

 

 •               העמותה להנצחת מורשת לוחמי חירות ישראל (לח"י) מפעילת אתר זה, מציעה למכירה ספרים,מתנות ומזכרות (להלן "המוצרים").
 • רשאי לרכוש באתר כל אדם בגיר מעל גיל 18 שנים, האוחז כשורה בכרטיס אשראי בבעלותו ועל שמו בלבד.
 • על הרוכש באתר להזין את פרטיו (להלן: "פרטי המזמין") ובכלל זה את שמו המלא, כתובתו, מספר הטלפון שלו וכתובת הדוא"ל שלו. מובהר בזאת כי פרטים אלו הכרחיים למשלוח המוצרים והעמותה לא תעשה בהם שימוש מעבר לרכישה זו.
 • העמותה עושה ככל שלאל ידה, על מנת לשמור ולאבטח את פרטי המזמין, אך היא לא תישא באחריות במקרה של חשיפת הפרטים ע"י פעולות זדון למיניהן.
 • המוצרים נשלחים ממשרדי העמותה.
 • המשלוח הוא בחינם.
 • מובהר בזאת כי העמותה תלויה בשירותי הדואר של חברת דואר ישראל ואין היא נושאת באחריות בדבר כשלים אצל החברה הנ"ל.
 • זמן האספקה המשוער הינו בין 7-14 ימי עסקים.
 • המזמין יקבל הודעת SMSמחברת דואר ישראל ו/או הודעה כתובה, אשר מזמינה אותו להגיע לסניף הדואר על מנת לקבל את הזמנתו.
 • האחריות בדבר שיבוץ ומיון ההזמנה ושיגורה לסניף הדואר הרלוונטי הינה בשליטה בלעדית של חברת דואר ישראל ובאחריותה.
 • במידה וקיבל המזמין מוצר פגום, הוא מתבקש להודיע בכתב  ו/או באמצעות הטלפון, בתוך 3 ימי עסקים ולפרט את הכשל/פגם במוצר.
 • העמותה תדאג להחליפו במוצר אחר שלם.
 • ככלל, ניתן להחזיר מוצר כשהוא שלם  תוך 30 יום ממועד קבלתו אצל המזמין. הוא יזוכה ישירות בחשבונו באמצעות כרטיס האשראי שלו, בתיאום עם נציגי העמותה.
 • במסגרת הליך רכישת המוצרים ובנוסף למסירת פרטי המזמין כמצוין לעיל, עליו לבחור האם ברצונו לקבל מעתה ואילך ועד להודעה חדשה אחרת בכתב לעמותה, מידע בדבר מבצעים, הטבות, אירועים וחדשות, באמצעות הדואר האלקטרוני שלו.
 • אין לרשום לאתר האינטרנט אדם אחר, שלא בהסכמתו המפורשת ו/או ללא ידיעתו.
 • הרישום לאתר הוא לשימוש אישי ובלעדי של הלקוח הרשום.
 • לקוח אשר נרשם לאתר, יהיה אחראי לעדכן את העמותה בכל שינוי שיחול בקשר לפרטיו האישיים, כפי שפורטו בטופס ההרשמה ובכלל זה לגבי כתובת הדוא"ל שלו.
 • העמותה לא תהיה אחראית לאי קבלת הטבה, דיוור, עדכון או הודעה בקשר עם האתר, בגין אי עדכון פרטים כאמור.
 • לקוח אשר אישר בעת מילוי טופס פרטים אישיים, יקבל מהעמותה מידע בדבר מבצעים, הטבות, אירועים וחדשות בדוא"ל, ייכנס למאגר הלקוחות של העמותה ויקבל ממנה דוא"ל ומסרונים מעת לעת.
 • אישור הלקוח לפי סעיף זה, יהווה הסכמה מוחלטת לקבלת מידע פרסומי ושיווקי מהחברה כאמור, לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב- 1982 (להלן :"החוק").
 • אישור זה יהיה בתוקף עד למועד ביטולו על ידי הלקוח, בהודעה מפורשת בכתב שהגיעה למשרדי העמותה בדוא"ל או במכתב.
 • במידה וחרף הודעתכם ואישורינו למחיקתכם ממאגר מקבלי המידע מאתנו, עדיין תקבלו חומר פרסומי, אזי מדובר בכשל טכני חיצוני אשר עלול להיותמוסתר מאתנו. נודה מראש להודעתכם בדבר כך ללא דיחוי למשרדיהעמותה

 • אין לפרסם באתר ו/או להעביר באמצעותו כל מידע בניגוד לדין ובפרט בניגוד לחוק איסור לשון הרע, תשכ"ה – 1965 (להלן: "החוק").
 • העמותה ו/או מי בשמה המפעילים את האתר, אינם מקבלים על עצמם כל אחריות לתכנים המפורסמים על ידי משתמשי האתר ורשאים למנוע פרסום תכנים המפרים את האמור לעיל ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו וכן למחוק תכנים אלה.
 • אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי, בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.
 • העמותה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף ו/או לגרוע ו/או לשנות את תנאי המבצעים ו/או ההטבות, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

העמותה להנצחת מורשת לח"י – דרכים ליצירת קשר:
"בית-יאיר" רח' שטרן 8, תל-אביב
כתובת למשלוח: ת"ד 5155 תל-אביב יפו 6105101
טל. 03-6820288 / טלפקס 03-6819187
info@lehi.org.il