אזכרה לשני אליהו – אליהו חכים ואליהו בית צורי, במלאת 74 שנים לעלייתם לגרדום