חג פורים שמח!

בתמונות, חברי המחתרות בגלות אפריקה, מחופשים כשחקנים בהצגות.