קטע קצר מהריאיון עם תאבת אבו גוש, בנו של חבר לח"י, שייח יוסף אבו גוש

בריאיון המלא ניתן לצפות במשרדי העמותה.