אספה כללית רגילה של העמותה להנצחת מורשת לח"י יום שני 25.6.2018