חג חרות שמח

צוות העמותה, הלוחמים והמתנדבים, מאחלים לכל בית ישראל
חג חרות שמח