היום לפני 71 שנה

משה ברזני נעצר בשכונת מקור ברוך בירושלים, בידי הבריטים ורימון יד ברשותו 9.3.1947