סנדרוביץ ישראל – שמעון

שם מלא: סנדרוביץ ישראל
כינוי בלח"י: שמעון
תאריך לידה: 1922
תאריך נפילה: 10.7.1948
ארץ ועיר לידה: צ'כוסלובקיה

 

ישראל נולד בצ'כוסלובקיה בשנת תרפ"ב (1922) לאביו משה ולאִמו צִפורה. עלה לארץ זמן מה לפני שפרצה מלחמת העולם השנייה, בשנת .1939
קשים היו חבלי התערותו של ישראל בתשע שנותיו בארץ ישראל, בטרם נופלו במלחמה למען ארץ היהודים. לא נוצצים היו חייו ברמת טיומקין שבקרבת עיר היהלומים, נתניה. בקושי הוציא לחמו כדי לפרנס אשה ושני ילדים פעוטים, שכן מעייניו היו נתונים למצוקת בני עמו שמיליונים ממנו הושמדו באותה תקופה, ביניהם הקרובים לו ביותר.
תחושת מצוקה זו הוליכה אותו לשורות לוחמי חרות ישראל, כדי לקרב את הגאולה. הוא קיבל את הכינוי "שמעון". פעילות במחתרת, יחד עם חבריו, אכן קיצרה את ימיו של שלטון המנדט הבריטי בארץ־ישראל.
את מקומו של האויב הבריטי תפסו עתה צבאות שבע מדינות ערב, שפלשו לארץ עם הכרזת 
המדינה כדי לעזור לאחיהם, ערביי ארץ־ישראל, איתם היה היישוב היהודי בארץ נתון בקרב מר מזה כחצי שנה, מאז הכרזת האו"ם ב־.29.11.1947

ישראל, נאמן לשורה מהימנון לח"י – "משורה משחרר רק המוות" – אינו מתפנה גם עתה לעשות לביתו. במיסדר הרשמי הראשון והאחרון של לוחמי חרות ישראל, מסדר היציאה מן המחתרת טרם ההצטרפות לשורות צה"ל, משתתף גם ישראל. מיסדר זה נערך ב"רמת יאיר" – השם שאנשי לח"י נתנו לבסיסם הגלוי הראשון, שהוקם על אדמות הכפר הערבי שייח־מוניס, בקרבת תל־אביב, שננטש מתושביו לאחר סיורים הפגנתיים, עם נשק, שערך בו הלח"י. כיום מצוי השטח במסגרת שכונת רמת־אביב ועל אדמותיו ממוקמת אוניברסיטת תל־אביב. כ־800 איש השתתפו במיסדר. כל אחד מהם הכיר רק בודדים, לכל היותר עשרה, או שתי עשרות – כמצוות המחתרת. עתה התגייסו כולם כאחד לצה"ל, רובם המכריע הוצב בחטיבה שמונה, חטיבת השריון, היא "חטיבת הזקן", ע"ש מפקדה האלוף יצחק שדה, מי שהיה מפקד הפלמ"ח האגדי. היו בחטיבה שלושה גדודים: גדוד פשיטה ממוכן ("קומנדו") 81 (לימים 89); גדוד השריון 82, וגדוד מרגמות כבדות .88 ישראל הוצב לגדוד השריון .82

במסגרת "מיבצע דני" נכבש שדה התעופה לוד על־ידי גדוד 82 בהתקפה על שדה התעופה, בג' בתמוז תש"ח (10.7.1948), נפל ישראל.
הוא הובא למנוחת עולמים בחלקה הצבאית בבית־העלמין נחלת־יצחק שבתל־אביב.

לחץ כאן לדף הנצחה באתר "יזכור" של משרד הבטחון