ג’ולי נולדה ב־5.12.1917 בכפר קוסטרושובצי (אז בולגריה, היום סרביה) להוריה משה בכור ודודה, תאומה לאחיה יצחק ואחות לעוד שמונה אחים ואחיות. המשפחה היתה מסורתית וציונית. במשך 17 שנים הם היו משפחה יהודית יחידה בסביבה נוצרית, והאב הגאה ביהדותו, החליף את שם משפחתו, לזר, לאלעזר, לבל יטעו במוצאו.
ג’ולי למדה בבית־הספר העברי המרכזי בסופיה ובגימנסיה ממלכתית לבנות. היא הצטיינה בלימודיה עד כדי כך ששוחררה מבחינות הבגרות. במשך שנתיים היתה יו”ר ועד הכיתה, אף כי היתה היהודיה היחידה בכיתה. במקביל היתה פעילה – מגיל 9 – במכבי, כמתעמלת וכמדריכה.
ב־19.5.1935 עלתה המשפחה ארצה והתיישבה במושב בית־חנן – בעקבות ארבע אחיותיה שעלו ארצה בעליה בלתי לגלית בשנת .1934 לאחר פרוץ מאורעות 1936–1939,
ב־23.3.1937, התגייסה לפלוגות בית”ר. המחשבה המקורית היתה לחדש את היישוב בחברון, אך שלטונות המנדט הבריטים לא איפשרו זאת, והיא הצטרפה לפלוגה בראש־פינה. שם גוייסה לאצ”ל, גמרה קורס מ”כים, ושימשה מדריכה בנשק. בין פיקודיה היו שלמה בן־יוסף הי”ד ומרסל טוביאס ז”ל. תחת פיקודו של משה מולדבסקי, צורפה למחלקה מיוחדת וביצעה פעולות תגמול נגד הערבים.
באצ”ל חל פילוג וג’ולי הלכה עם יאיר. היא הדריכה קבוצת בנות בנשק ובמיגוון הפעילות המחתרתית. חדרה שימש ליאיר לשדר ממנו ליישוב, ומכתבו האחרון של יאיר, בו דחה הצעה לקבל מקלט, הגיע לידיה לאחר הרצחו, והוא כצוואה בעיניה.
ג’ולי נעצרה ב־13.3.1942 במעצר אדמיניסטרטיבי בבית־הסוהר לנשים בבית־לחם. אחיה התאום, יצחק, נעצר אף הוא בגללה וישב בלטרון תקופה מסוימת. ג’ולי השתחררה רק לאחר למעלה מארבע שנים, ב־.16.6.1946 גם זאת אך לחודש, שכן בעקבות פיצוץ מלון המלך דוד שוב נעצרה ונשלחה לבית־לחם. אך עקב התעקשותה הועברה ללטרון ומשם השתחררה כעבור חודש וחצי ושבה ונרתמה לפעילות מחתרתית אינטנסיבית. לאחר קום המדינה עלתה בדרך בורמה, בתעודה מזוייפת, לירושלים הנצורה והשתתפה, בין היתר, בניסיון לשיחרור העיר העתיקה.

עם תום הפרק המחתרתי, עסקה ג’ולי בפעילות ציבורית עניפה ומגוונת: פוליטית, אינטלקטואלית וחברתית, וזכתה עקב כך, ביום העצמאות תשנ”ח, בתואר “יקירת תל־אביב–יפו”.
כבמחתרת כן גם כיום, ג’ולי הנה דמות מופת הראויה להערצה, לוחמת ללא חת על עקרונותיה ומסורה להם בכל ישותה. ג’ולי היא אלמנתו של איש לח”י ועציר אפריקה, נחמיה טורנברג ז”ל. לה שני בנים ונכדים.