דוד נולד ב־13.3.1925 בתל־אביב, להוריו ילידי הארץ. אִמו שרה דור שישי בארץ, נולדה ביסוד־המעלה ואביו ישראל רוזנבלום, דור שני בירושלים. בתחילה גרו ההורים בגבול תל־אביב–יפו, בשכונת מאנשיה, ואחר עברו לאזור התחנה המרכזית הישנה. אביו היה בנאי, מקצוע שלמד מסבו, הבנאי היהודי הראשון והיחידי מחוץ לחומות העיר העתיקה בירושלים.
בסוף שנות השלושים התגייס דוד לשורות ההגנה. עיקר הפעילות הסתכמה בתרגילי סדר, מסעות, ואימונים בנשק קל. אולם פעילות זו לא סיפקה אותו, כי דוד שאף ליטול חלק בהגשמת חלום המדינה העברית והצבא העברי. השפיעו עליו במיוחד רדיפות הבריטים ויחסם הקשה כלפי הישוב היהודי וכן רדיפות היהודים בעולם.

בתחילת שנות הארבעים התגייס לשורות לח”י, בה מצא מקום לפעילות. בתחילה עסק בהפצת חומר תעמולה ולאחר־מכן בזיקה למקצועו, עובד מתכת, עבר לעבוד בייצור נשק. תחילה בבית המלאכה בו עבד. ייצרו שם רימוני יד וחלקי מוקשים (העבודה היתה נעשית במשך הלילה עד הבוקר) לאחר־מכן עברו לבית מלאכה גדול יותר בבני ברק, בו ייצרו תת־מקלעים – עד להקמת המדינה.
ב”שבת השחורה” נאסר בידי הבריטים ברמת־רחל שליד ירושלים, הועבר לבית־הסוהר בירושלים, אחר כך ללטרון ויותר מאוחר לרפיח, משם שוחרר.
דוד למד בתיכון מקצועי ע”ש מקס פיין, ולאחר־מכן, כאשר עבר לחיפה, למד לימודים אקדמיים בטכניון ובאוניברסיטת חיפה.
ערב הקמת המדינה, באפריל 1948, נשא לאישה את פרחיה אלוני, באותה תקופה כבר התחוללו קרבות בכל הארץ. פרחיה עסקה בליווי שיירות אספקה לירושלים מטעם ההגנה. עם הקמת המדינה, גוייס לצה”ל במסגרת גיוס לח”י לחטיבה .8 שירת בגדוד 82, גדוד השריון, כמפקד מחלקה. השתתף בכל קרבות הגדוד, החל משיחרור שדה התעופה לוד ועד לגמר המלחמה – בקרבות רפיח, מיבצע “דני”, כיבוש באר שבע, עוג’ה אל חפיר (ניצנה), ועוד. בתקופת שירותו בצה”ל, נפצע שלוש פעמים: לאחר כיבוש שדה התעופה – באחד הכפרים הערביים, בכיבוש באר־שבע, ובקרבות רפיח – פציעה קשה. לאחר טיפולים ממושכים בבתי־חולים שונים, שוחרר והוכר כנכה צה”ל. לזוג נולדו שתי בנות ונכדים. לדוד היה בתל־אביב בית מלאכה מכני לעבודות מדוייקות, וכאשר עבר לחיפה, נתמנה לממונה בטיחות בטכניון, תפקיד שמילא בשנים 1967–1993, עת פרש לגימלאות. הוא היה מטפל בגימלאי הטכניון, וכן היה חבר בבית־הלוחם, והשתתף בחוגי יצירה.
דוד נפטר ב־י”ב בטבת תשנ”ט–.1.1.1999