פרומה בת יצחק אבא וצפורה, נולדה בשנת 1929 בפולין בעיירה קלצב, למשפחה דתית ולה אחות. המשפחה ביקשה לעלות ארצה, אך הרבי מגור עצר בעדם, עד שנת 1939, ביום בו התבשר אב המשפחה שזכה בסרטיפיקט, במסגרת חברות באגודת ישראל. הפעם ביקש האב מהרבי רק ברכה ולא רשות.
הם התגוררו בשכונת פלורנטין בתל־אביב. פרומה למדה בבית־הספר “בית יעקב”, המשיכה בסמינר מבלי לסיימו, ויצאה לעבודה בבנק. בשכנות למקום מגוריה כשהם עדיין ילדים התגורר גם זאב חורב. בשנת 1947 היא מתארסת לזאב. אירוסין אלה מביאים אף אותה לחברות בלח”י, כשהיא מגוייסת על־ידי זאב, חבר לח”י, וכנויה חסידה.

פעילותה: קשרית בתפקידים שונים. עם הקמת מחלקת האוהדים, היא מצורפת כממונה על כיתת אוהדים. קשרים אלה מספקים ללח”י ידיעות מודיעיניות רבות.

נישואיה לזאב בשנת 1948 והקמת ביתם ברחוב מסילת העולים בתל־אביב מגבירה את פעילותה והיא קולטת את הבורחים מבית הכלא בירושלים. הבית משמש מקום מיפגש, ישיבות והכנה לפעולות, וכן משרד למחתרת.

בשל נישואיה נמנע ממנה השירות בצה”ל. המשיכה לעבוד בבנק, ובהמשך – במשרד הבריאות עד צאתה לגימלאות. נתברכה בשני בנים, ונכדים.