הנני מתתיהו

70.00

מאת טודי פלאי

קטגוריה:

תיאור

עֵלִי , הוא דוד שומרון, גמר לקרוא את טויטת הספרנטל דף ועט  – וכתב: "מה גדולה היתה הפתעתי! טודי  – ידידיושותפי למחתרת לח"י בַּימים בהם לחמנו בַּכובש הבריטי  – לא נהג לדברהוא היה איש העשיה המובהק. גם אישהשתיקה. עשרות שנים נדרשו לו עד שהסכים לספר… אינני זוכר מישהו בלח"י אשר מילא כל כך הרבה תפקידים,מִלחמתיים ואִרגוניים, כמו טודי. הוא היה תלמידו המובהק של יהושע כהן: כל  יֵשותו היתה נתונה למטרה אחת ויחידההמלחמה בַּבְּריטים. כל יתר הדברים התגמדו בפני המטרה הנעלה הזו.   סיפורו של טודי איננו רק דו"ח על פעילותובַּמחתרת. זהו גם סיפורה של תקופה בחיי הישוב היהודי בארץ ישראל, ימי הכיבוש הבריטי  (שֶהִתקָרֵא בלשון מכובסתהמנדט)". 

הנני זו ההיחלצות למילוי השליחות, למען העם והארץ.
מתתיהו היה כינויו המחתרתי הראשון של טודיאם חשב על דמיון בין חברי לח"י לבין החשמונאיםדמיון המַעַשוהרעיון  – הוא לא אמר זאת מעולם. טודי בחר לתאר דברים כהווייתם. בזיכרון מופלא הוא משחזר את ההתרחשויות,כאומר: 'כך היה'. רק מן הנייר הלבן  – הנושא ומקיף את הכתביעלה הניגון הנסתר: 'כך היינו אנו, בַּקרב ובָרעב,כמתתיהו ההוא עִם בניו ורֵעיו'.  טודי וחבריו  – בפועלם ודמם –  יצקו יסודות לבניין המדינה ,נתנו את   המֶלֶט אל תוך כלהחול. העושים במלאכת הספר הזה  – והלוואי גם קוראיו  – מרימים יד אל מצח, מצדיעים להם בתודה, על כי אין זואגדה.